Home Regels Karpervisser
Regels Karpervissers PDF Afdrukken E-mail

Regels voor het vissen op karper op de wateren van

hengelsportvereniging H.S.V. de Vijfwielen

?

1) Er mag met maximaal 2 hengels op karper gevist worden.

2) Dagvergunninghouders mogen alleen van zonsopgang tot zonsondergang vissen op karper.

3) Open vuur is verboden

4) Gebruik van onthaakmat en het voor handen hebben van een emmer met water om de vis nat te houden zijn verplicht.De karper dient altijd OP de onthaakmat onthaakt te worden. Dit dient in gereedheid te zijn voordat een hengel ingegooid/uitgevaren is.

5) Nadat de karper op de foto is gezet dient deze direct teruggezet te worden.

6) De karper dient altijd in hetzelfde water teruggezet te worden

7) In de wielen bevatten geen graskarper of steur. Mochten deze echter wel worden gevangen, dan dienen deze direct te worden teruggezet. Tevens is het verplicht om de vangst van een graskarper/steur aan de vereniging te melden. De graskarper/steur mag dus nooit in een bewaarzak worden bewaard.

8) Maximaal 1 karper per bewaarzak (met een maximum van twee bewaarzakken). Tevens mag de karper maximaal 12 uur in een bewaarzak verblijven.

9) Bivvy/visparaplu/brolly alleen in de kleuren groen/camouflage toegestaan. Voor wat betreft de uitvoering/maatvoering ed. van de bivvy/visparaplu/brolly gelden de actuele regels van de gemeente s-Hertogenbosch hierover.

10) Onder de 14 jaar, nachtvissen alleen onder begeleiding van een volwassene.

11) Partikels dienen minimaal 24 uur voor geweekt en 0,75 uur gekookt te zijn en mogen nooit in de staat verkeren dat deze nog vocht op kunnen nemen.

12) Gebruik van een rubberboot is niet toegestaan, deze verandering is vanwege het nieuwe contract met Natuurmonumenten.

13) Er mag alleen op karper gevist worden op maximaal de werpafstand.

14) Gebruik van gevlochten lijn is niet toegestaan.

15) Er dient altijd gebruik gemaakt te worden van een landingsnet (minimaal formaat 42). Dit dient in gereedheid te zijn voordat een hengel ingegooid/uitgevaren is.

16) Uitsluitend het gebruik van een visveilig systeem is toegestaan.

17) Indien er voorgevoerd is/wordt geeft dit op generlei wijze recht op een stek (het is dus voor eigen risico en iedere andere visser mag nimmer worden gesommeerd om de stek hiervoor te verlaten en gebeurd dus op eigen risico dat de stek bezet is)

18) Overtreding van deze aanvullende reglementen kunnen leiden tot royement en/of andere maatregelen zoals deze in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van hengelsportvereniging H.S.V. de Vijfwielen vermeld zijn.

19) Het op de website van H.S.V. de Vijfwielen gepubliceerde karperreglement gaat altijd boven eerdere karperreglementen.

20) Iedere visser dient te zorgen dat de visstek er bij het verlaten van de visplek er netjes uitziet. Afval dient altijd meegenomen of in aanwezige vuilnisbakken (indien aanwezig) gedeponeerd te worden.

21) Er mag geen sprake te zin van geluidsoverlast. Niet persoonlijk, met een radio etc..Dit geldt in het bijzonder voor de nachtelijke uren.

22) Alle beplanting, begroeiing, watervogels en hun biotoop etc. dienen te allen tijd te worden gerespecteerd.

Tips/adviezen: Tip 1) - Heb respect
voor andere vissers op het water;Tip 2) - Gelieve gebruik te maken van ontsmettingsmiddelen (bv Klinic) ter
behoud van de karper;Tip 3) - Hou te allen tijde rekening met het feit dat de wielen in een natuurmonumenten
gebied gelegen zijn.

Deze regels zijn tot stand gekomen en goedgekeurd op de
bestuursvergadering van 18 april

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 18 juli 2015 18:39